ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ – Χ. ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ
B’ KTEO – ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: +30 2310 755092
FAX: +30 2310 754212
Email: info@unimog.com.gr